perjantaina, huhtikuuta 20, 2007

TOS:n muistio (TOS = tosidemarit)


Tässä muistio 19.4.2007 pidetyn aivoriihen keskustelusta. Koolla oli sekalainen joukko Sdp:n jäseniä; kansanedustajia, puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäseniä, kuntatason vaikuttajia, demarinuoria sekä työntekijäjärjestöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen demariaktiiveja. Yhteinen nimittäjämme on puolueen jäsenyys ja halu vaikuttaa siihen, että puolueen eri tahoilla käydään avointa ja laajaa keskustelua vaaleista ja siitä, mitä asioita Sdp:n tulisi jatkossa edistää ja miten. Tämä on vasta ensivaiheen analyysi ja oma tulkintani keskustelusta. Jatkossa on tarkoitus keskittyä tarkemmin tuleviin toimenpide-ehdotuksiin.


Sdp:n vaalikampanja

Puolueen kampanjaviestistä puuttui konkreettinen poliittinen sisältö. Sisältö oli olemassa puolueen vaaliohjelmassa, mutta se ei tullut koskaan kunnolla esiin. Mainonta toisti yleistä mielikuvatason viestiä, mutta kampanjoinnista ei ilmennyt, mitä parannuksia SDP tavoittelee seuraavalla vaalikaudella eri asia- ja ihmisryhmien kohdalla. Vanhuspalvelut tulivat esiin, mutta sama teema oli vahvasti esillä muidenkin puolueiden tavoitteissa.

Sdp:n olisi pitänyt pystyä kertomaan konkreettisemmin, mitä se aikoo tehdä lapsiperheiden, opiskelijoiden, työssäkäyvien, eläkeläisten ja vammaisten hyväksi ja niin edelleen.

Jos haluaa erottua ja puhutella äänestäjiä, joutuu myös kamppailemaan ja olemaan eri mieltä toisten puolueiden sanoman kanssa. Nyt Sdp:n erottautuminen tapahtui pelkästään siinä, että lupasimme 2,4 miljardin satsaukset hyvinvointipalveluihin ja tulonsiirtoihin emmekä tavoitelleet veronalennuksia. Ihmisiä tämä viesti ei puhutellut tai sitä ei otettu tosissaan. Viime vaalien alla emme myöskään havitelleet suuria veronalennuksia, mutta ne toteutettiin kuitenkin.

Sisällön puute ei ollut pelkästään Sdp:n kampanjoinnin vika. TV:n vaalikeskusteluissa ei päästy yleiskeskustelua pidemmälle. Teemakohtaisia keskusteluja ei eri kanavien vaaliohjelmissa ollut ja läsnä olivat yleensä samat naamat, eli puoluejohtajat. Ääneen eivät päässeet puolueen muut kasvot lukuun ottamatta kaoottista MTV3:n viihdeiltaa, jossa vaalisanoma karnevalisoitiin kuohuviinilasien kilistelyksi. Osa jätettiin ulos luistelemaan.

Sisällön köyhyydestä kertoi, että aikaa käytettiin paljon kampanjoinnin ja mainosten kommentointiin.

Vaikka viesti olisi kuinka hyvä tahansa, se ei pääse esiin, jos kampanja ei toimi. Mutta jos viestiä ei ole, hyväkään kampanja ei auta. Ihmiset on voitettava joka päivä puolelleen paitsi sisällön, myös retoriikan tasolla. Nyt tässä ei onnistuttu.

Osalle äänestäjistä Sdp ei ollut ollenkaan huono vaihtoehto, mutta kelkka saattoi silti kääntyä jonkun toisen puolueen puoleen. Tekemisen ilo, innostus ja se, mikä kuva puolueesta välittyy ulospäin, voi sinetöidä tasaisessa tilanteessa äänestäjän lopullisen valinnan.


Sdp:n harjoittama politiikka

Sdp:n harjoittamasta politiikasta on muodostunut kansalaisille hyvin sekalainen kuva. Kuntatason ja valtakunnan tason politiikka saattaa poiketa hyvinkin paljon toisistaan. Julkiset palvelut eivät toimi kaikissa kunnissa, vaikka me niitä jatkuvasti mainostamme. Demareiden linjassa on eroa myös kunnan sisäisessä päätöksenteossa hallinnon eri portailla.

Tehtaiden sulkemiset ja joukkoirtisanomiset ovat vähentäneet joillain paikkakunnilla kansalaisten uskoa politiikkaan. Ihmiset ovat kokeneet, ettei Sdp ole pystynyt tätä kehitystä estämään. Muutosturvapaketit tuntuvat pelkältä jälkikäteiseltä reagoinnilta ja laastaroinnilta - ei todelliselta kehityksen ohjaamiselta.

Moni syrjäytynyt tuli kertomaan, että mitta tuli näissä vaaleissa täyteen. Heistä moni oli pitkämielisesti kannattanut Sdp:tä vaaleista toiseen ilman, että he olisivat nähneet omassa elämässään tuntuvaa kohentumista vuosien varrella. Nyt heistä moni kyllästyi ja jäi vaalipäivänä kotiin. Kansantalouden hyvän tilanteen kehuskelu ei purrut heihin.

Sdp:n pitäisi kyetä selventämään ihmisille, mihin asioihin politiikalla ylipäänsä voidaan vaikuttaa ja toimia sen mukaisesti. Toiminnan kautta on näyttävä, keiden kaikkien asialla olemme. Haluammeko olla pelkästään eläkeläisten asialla vai myös palkansaajien asialla? Jos haluamme olla myös palkansaajien asialla, sen on näyttävä myös konkreettisessa toiminnassa.

Työelämäkysymykset on ulkoistettu liiaksi ammattiyhdistysliikkeelle. Niistä pitäisi puhua myös puolueen tasolla enemmän, koska monet ihmisiä askarruttavat ongelmat liittyvät juuri työelämään. Sdp:n ja ammattiyhdistysliikkeen yhteisenä tavoitteena tulisi olla vaikuttaminen paitsi työn hintaan, myös työsuhteen sisältö- ja laatukysymyksiin. Pätkä- ja silpputöiden sekä vuokratyön lisääntymistä olisi pitänyt ennaltaehkäistä paremmin.

Sdp:n niskaan kasautuu paljon odotuksia ja paineita. Kokoomuksen pahin vihollinen politiikassa on demari. Myös Keskustan ja Vasemmistoliiton pahin vastustaja on demari. Ja mikä pahinta, myös demarin pahin vastustaja tuntuu liian usein olevan demari.

Jäsentenvälinen keskinäinen kampitus pitäisi saada loppumaan. Osasyynä tilanteeseen on vaalijärjestelmä, jossa ehdokkaat kilpailevat yksilöinä keskenään. Kun Sdp:n kuuluisa vaalikone yskii, kilpailu hupenevasta tuesta käy kiivaana ja ruokkii epätervettä kilpailua.


Puoluetoiminta ja kansalaiset

Sosialidemokraattinen puolue on yhtä kuin sääntömääräinen rakenne. Kampanjakoneistosta on vain rippeet jäljellä. Puolueen paikallisosastojen toiminta on monin paikoin pahasti näivettynyt, mutta hyviäkin esimerkkejä onneksi löytyy.

Demariopiskelijoiden ja nuorten riveihin liittyy jatkuvasti uusia jäseniä ja kokouksissa on väkeä. Nuorisopuolella pääsee mukaan teemakohtaiseen työryhmätyöhön ja laajempaan keskusteluun. Normaalin puoluerakenteen kautta mahdollisuudet teemakohtaiseen keskusteluun sen sijaan katkeavat eikä nuori työssäkäyvä löydä aina motivoivaa sisältöä ja yhteistä puhuttavaa puolueosaston vanhemman väen kanssa.

Kun jäsenille tarjotaan konkreettista sisältöä, se saa ihmisiä mukaan. Hyvä esimerkki mielekkäästä toiminnasta on Vantaan puoluekoulu, joka on saanut suuren suosion.

Ihmisten aika on tänä päivänä kortilla, jolloin toiminnan tulee olla hyvin mietittyä ja organisoitua. Nyt puolueessa menee liikaa aikaa järjestörutiineihin. Ollakseen hyvä demari, joutuu pyörimään hyvin moniportaiseen järjestörakenteen ja luottamustehtävien eri portailla.

Demarit joutuvat viettämään liikaa aikaa omissa ympyröissään eikä aikaa jää omalle luontaiselle viiteryhmälle - omalle työporukalle, kaveripiirille sekä muulle harrastus- ja kansalaisjärjestötoiminnalle. Nuorisovaaleissa menestyivät sellaiset demarinuoret, joilla nämä omat viiteryhmät olivat laajat ja tallella.

Kansalaiset pitävät poliitikkoja lähinnä roistoina. Suomessa mielikuva politiikasta ja poliitikoista on muihin Pohjoismaihin verrattuna kehno. Jos ihmiset eivät tunne politiikassa mukana olevia ihmisiä henkilökohtaisesti, tämä yleistys otetaan liian usein todesta varsinkin, jos joku poliitikko töppäilee.

Miltä näyttää demari tai kuka on demari? Jos asiaa kysytään kadulla, vastaus voi olla aika yksipuolinen. Tällainen gallup olisi mielenkiintoista tehdä ja kysyä samalla, mitä asioita Sdp:n odotetaan edistävän.


Sdp:n politiikan tarkoitus

Sdp:n ei pidä pyrkiä kolmanneksi porvaripuolueeksi. Joidenkin mielestä olemme jo sitä. Kärjistäen voisi sanoa, ettei jokaisessa ihmisessä asu pientä demaria, vaan jokaisessa ihmisessä asuu suuri porvari. Tällaisiakin demareita vaalikentillä tuli vastaan. Eli ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneempia omien etujen maksimaalisesta ulosmittaamisesta kuin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämisestä.

”Syrjäytyneet eivät meitä kuitenkaan äänestä – ei välitetä heistä”, on ajattelutapa, joka ei sovi arvopohjaamme. Ideologiaamme ei kuulu ajatella asioita pelkästä hyötynäkökulmasta.

Jos itsellä on asiat hyvin, se ei tarkoita sitä, että yhteiskunnan kehittäminen voidaan unohtaa ja siirtyä valvomaan vain omaa etua. Siksi Tölö Unga Socialister ry:n, eli TUS:n vaalianalyysiin ei voi tältä osin yhtyä.

Ihmisillä on sittenkin eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden kaipuu. Sdp:n tehtävänä on vaikuttaa markkinoiden toimintaan niin, etteivät ihmiset jää niiden jalkoihin. Politiikan tarkoituksena on toisin sanoen luoda mahdollisuuksia kaikille kansalaisille – tulotasosta riippumatta. Sdp:n pitäisi olla kansan edustaja markkinoihin päin eikä markkinoiden edustaja kansaan päin.

Tämä viesti koskee laajaa joukkoa kansalaisista. Hyvin harva lukeutuu menestyjiin, jotka pärjäävät täysin omillaan. Siksi Sdp:n viesti ei ole pelkkää syrjäytyneiden ja marginaalien puhuttelua, vaikka myös sitä. Palveluiden, työelämän laadun ja ihmisten toimeentuloedellytysten parantamisen kautta politiikkamme koskee suurta osaa suomalaista.

Sdp samaistetaan usein valtioon. Sdp on ollut pitkään hallituksessa ja Suomi on Sdp:n näköinen. Sdp:n tehtävänä on kuitenkin toimia myös kansanliikkeenä. Liikkeenä, joka luo kansalaisille mahdollisuuksia vaikuttaa.


Lopuksi

Tässä vaiheessa analyysi vaaleista ja johtopäätöksistä on vielä alustavaa. Lopullisten johtopäätösten ja tulevaisuusvisioiden aika on vasta kunnon jäsentenvälisen keskustelun jälkeen, jossa mahdollisimman moni pääsee ääneen. Mikään komitea ei pysty keskustelemaan puolestamme.

Prosessi on tärkeä, jotta mahdollisimman moni pääsee ottamaan siihen osaa ja vastaamaan peruskysymykseen: Mihin Sdp:tä tarvitaan?

Tämän keskustelun perusteella esiin nousee seuraavia ajatuksia:

• Sdp:n olemassaolon oikeutus perustuu aatteeseen ja siitä johdettujen poliittisten päämäärien saavuttamiseen – ei itsetarkoitukselliseen vallassa roikkumiseen
• Toiminnan päämääränä on, että poliittiset ratkaisut ovat eettisesti oikeita, edistävät oikeudenmukaisuutta ja ovat myös taloudellisesti järkeviä
• Puolueen on määriteltävä omat unelmat ja visiot eikä pidättäytyä vain lyhyen ajan hallinnollisiin toimenpideohjelmiin
• Sdp:n on tarjottava vaihtoehto ja kyettävä perustelemaan se kansalaisille ymmärrettävästi
• Sdp:n pitäisi olla kansan edustaja markkinoihin päin eikä päinvastoin
• Sdp:n on toimittava kansainvälisellä tasolla yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa työntekijöiden aseman ja ihmisten välisen oikeudenmukaisuuden parantamiseksi – mikään muu puolue ei tätä tee
• Työelämän sisältökysymyksistä pitää keskustella enemmän myös puolueen tasolla ja asettaa työn hinnan lisäksi myös työelämän laatuun liittyviä tavoitteita
• Sdp:n politiikan on aina perustuttava asiaosaamiseen ja sisältöön, mutta ajatukset pitää osata myös myydä
• Vastuulliset viestimet on pyydettävä mukaan yhteistyöhön luomaan keskustelukanavia kansalaisten ja poliittisten päätöksentekijöiden välille
• Puolueen järjestötoimintaan on luotava lisää kanavia, joissa jäsenet pääsevät ottamaan osaa puolueen teemakohtaiseen poliittiseen keskusteluun
• Vaalityössä on päästävä siihen, että puolue tekee työtä kaikkien ehdokkaiden puolesta
• Sdp:n ja demareiden on oltava läsnä siellä, missä ihmiset liikkuvat


**

Yleensä meistä tuntuu, että käsillämme on valtava ongelma, joka pitää ratkaista. Silloin annetaan ohjeeksi pysähtyä. Tulee tehdä jotakin, mitä ei yleensä tee. Voi tehdä mitä tahansa, kunhan ei ryntää samaan vanhaan suuntaan samoihin vanhoihin konsteihin.

Tämä oli jälleen niitä budhalaisnunnan ajatuksia ja nimeltään Samsaran pyörän täyskäännös...

4 kommenttia:

 1. Hyvää analyysiä, TOS. Mielestäni muistion tekijät ovat kuitenkin liian lempeitä arvioidessaan SDP:n politiikkaa. Demarit ovat jo useamman vaalikauden ajan sekä kunnallispolitiikassa että hallituksessa tehneet kovin toisennäköistä politiikkaa kuin mitä vaalien alla on kampanjoitu. Huipennuksensa tämä koki, kun ennen edellisiä vaaleja peloteltiin kokoomuksen talouslinjasta ja sitten hallituspuolueena toteutettiin kokoomusta kovempaa veronalennusten ja eriarvoistamisen politiikka. Ketään ei voi huijata loputtomiin. Demarien uskottavuus oli nyt kadonnut.

  VastaaPoista
 2. Muutoin osuvasta kirjoituksesta puuttui oleellinen pala vaikka itse on ollut kunnallispolitiikassa. Vain keskustelu-mahdollisuus ei riitä, uusille aktiiveille ja nuorille pitäisi voida osoittaa lautakuntapaikkoja, siis vaikuttamismahdollisuuksia. Nyt valta kanonisoitu vain valtuutetuille tehokkuuden nimissä. Tämä sitten kostautuu puolueosastotasolla, miksi roikkua vain keskustelemassa.

  VastaaPoista
 3. Niin, toivoisi kriittisempääkin otetta tästä julistuksesta. Jos kaduilla liikkuu sana, että "ääni demareille on ääni Rajamäen maahanmuuttopolitiikalle", tuntuu tuo viesti olevan markkinointihenkinen. Huomiota tarvitaan entistä enemmän myös sos.dem. politiikan sisältöihin.

  VastaaPoista
 4. Anonyymi12:00 ap.

  Pitäkää se Heinä luojan luoma mahdollisimman pitkään, siitä on hyötyä, muille.

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.